top of page
Keqformime vaskulare
Ekzistojnë shumë lloje të lezioneve vaskulare që përfshijnë trurin ose zarfet e tij të cilat mund të shkaktojnë hemorragji ndërqelizore ose hemorragji subarachnoidale (në CSF). Më të shpeshtat janë:

 

  • Angioma kavernoze

  • Aneurizma cerebrale

  • Keqformime arteriovenoze

  • Anomalitë venoze të kullimit

Angioma kavernoze
Angiome caverneux: IRM
Angiome caverneux: CT-scan et IRM
Angiome caverneux du tronc cérbral: IRM
Hemorragjitë subarachnoidale
HSA
Hémorragie sousarachnoïdienne: anatomopathologie
Hémorragie sousarachnoïdienne: citernes
Hémorragie sousarachnoïdienne: clinique
Anévrismes
Aneurysms
Aneurizma gjigande
Anévrismes géants
Anévrisme géant: CT-scan
Keqformime arteriovenoze
MAV
Types de malformations vasculaires cérébrales
Malformation artérioveineuse (MAV): Schéma
Malformation artérioveineuse (MAV)
Malformation artérioveineuse (MAV): Aspect macroscopique
Malformation artérioveineuse (MAV): Artériographie
Malformation artérioveineuse (MAV): IRM
Malformation artérioveineuse (MAV): classification de Spetzler
Malformation artérioveineuse (MAV): traitements
Télangiectasies
Telangjektazia kapilare
IRM télangiectasies capillaires
Anomalie veineuse
Anomali venoze kulluese
Schéma anomalie veineuse de drainage
IRM anomalie veineuse de drainage
bottom of page