top of page
Herniation diskale lumbare
Një disk hernizues është dalja e një pjese të brendshme të një disku intervertebral (bërthamë pulposus) përmes zarfit të tij të jashtëm (unazës fibroze). Manifestimi i tij klinik, në rajonin e mesit, është më shpesh dhimbje e nervit shiatik (rrënjë L5 ose S1) ose cruralgia (rrënjët L3 ose L4). Kur është mesatare, mund të shfaqet si dhimbje në shpinë si simptoma e vetme. Trajtimi i tij është fillimisht konservator, atëherë në rast të dështimit, infiltrimet ose mundësisht një operacion konsiderohen.
Hernies dicales: fréquence
Hernies discales lombaires: clinique
Syndrome vertébral lombaire: évaluation
Syndrome radiculaire lombaire: évaluation
Syndrome de la queue de cheval
Syndrome de la queue de cheval
Hernie discale lombaires: stades
HD Traitements
Herniation diskale lumbare: Trajtime
Schéma bloc facettaire lombaire intra-articulaire pour hernie discale
HD Complications
Herniation diskale lumbare: Komplikime postoperative
Hernies discales lombaires: complications postopératoires
Hernies discales lombaires: complications postopératoires, brèche durale
Hernies discales lombaires: complications postopératoires, infections
bottom of page