top of page
Dermatomes
Brendësia e ndjeshme e lëkurës është e organizuar sipas dermatomeve (zonave të lëkurës) specifike për secilën rrënjë. Në realitet, këto zona mbivendosen pjesërisht, por megjithatë është e mundur të diferencohen sa duhet për të identifikuar rrënjët përgjegjëse.
Dermatomes cervicaux
Dermatomet e qafës së mitrës
Dermatome C5
Dermatome C6
Dermatome C7
Dermatome C8
Dermatomes lombaires
Dermatomet lumbale
Dermatomes lombaires
bottom of page